Afrikaans het ‘n ryk geskiedenis waartoe baie tale en kulture bygedra het. In Bothasig, ‘n Kaapse voorstad, vertel apteker Muhammad Choglay watter rol Afrikaans in sy uitgebreide familie se lewe as Moslems van Indiese herkoms [More]